Villkor och bestämmelser för användning

Följande är de villkor som fastställts av Our Modules, efterlevnad av dessa regler är skyldighet och all verksamhet som bryter mot dessa regler bryter mot upphovsrättslagar och kommer att bli föremål för åtal. Vi förbehåller oss rätten att återkalla ogiltig eller olaglig licens.

Du godkänner följande villkor (Avtal) genom att köpa eller ladda ner någon av våra modulprodukter (Programvara):

Vi är ägare och innehavare av upphovsrätten till våra produkter (programvara). Utan vårt förhandsgodkännande får du inte använda någon av våra koder i någon av dina produkter, tjänster eller någon annanstans.

Du får inte ge, sälja, distribuera, underlicensiera, hyra, leasa eller låna ut våra resurser (programvara och dokumentation) till någon.

Det är strängt förbjudet att placera våra resurser på allmänt tillgängliga nätverk, t.ex. Internet.

Du är ansvarig för att upphovsrättsinformation, t.ex. text/länkar längst ned i mallar, bevaras.

Vi förbehåller oss rätten att publicera en utvald lista över våra kunder på vår webbplats eller andra resurser.

Du är ansvarig för alla typer av skador såsom vinst/besparingsförlust, affärs- eller informationsskada som uppstår genom användning eller oförmåga att använda våra resurser. Vi är inte ansvariga för någon sådan skada.

Vi är inte ansvariga för åtal för någon olaglig aktivitet som utförs från användningen av denna programvara.

Underlåtenhet att följa någon av dessa regler eller föreskrifter kommer att betraktas som avtalsbrott och kan leda till uppsägning av din licens att använda denna programvara. Vi förbehåller oss rätten att återkalla en sådan licens efter eget gottfinnande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra villkor, vilket är till fördel för både oss och våra kunder.

För att säga upp licensen måste du förstöra alla kopior av programvaran och avinstallera den från alla platser där den används. Denna uppsägning kräver inte att vi returnerar det belopp som spenderats för att köpa denna programvara.

Om du fortsätter att använda våra resurser när ett formellt meddelande om uppsägning av avtalet/licensen har utfärdats, accepterar du att betala alla kostnader för eventuella straff, skadestånd eller juridiskt arbete.

Uppgraderingar

Du får kostnadsfria uppgraderingar när vi gör en revidering av någon av våra produkter, t.ex. Example Product v 1.0, Example Product v 1.1 och så vidare. Som vår kund kan du fritt ladda ner dessa uppgraderingar från avsnittet "Mina nedladdningar" på vår webbplats när du är inloggad. Vi skickar varningar för sådana uppdateringar via det valda korrespondenssättet, t.ex. e-post.

E-postadress

Det är din skyldighet att förse oss med korrekt kontaktinformation för orderbehandling och framtida korrespondens. Du bör uppdatera med oss om denna information ändras så att vi kan uppdatera våra register för framtida korrespondens.

Nedladdning

När din betalning har verifierats kan du omedelbart ladda ner din produkt från avsnittet "Min nedladdning". Vid eventuella förseningar, kontrollera status för din betalning via betalningsprocessorn eller kontakta oss för vidare lösning.

Vi förbehåller oss rätten

Vi förbehåller oss rätten att vägra våra tjänster och produkter för vuxna, alkohol eller olagliga arbetsrelaterade webbplatser.

Återbetalning

Vi erbjuder 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan få full återbetalning om du kan motivera att vår programvara inte tillhandahöll den nödvändiga funktionaliteten som erbjuds. Läs noggrant produktbeskrivningen innan du köper; ställa eventuella frågor du har innan det så att du aldrig är i tvivel. Ytterligare funktionalitet kostar extra avgifter eftersom det är ytterligare. Om du behöver en återbetalning, vänligen skriv till oss med motivering till varför du behöver återbetalning. Skicka oss fullständiga uppgifter om din beställning tillsammans med fakturan. Obs: Observera att ingen återbetalning görs för installation och specialarbete.