Prestashop datamigrering / uppgradering

Prestashop Data Migration Migrera från en annan e-handelsplattform till Prestashop 1.7 eller uppgradera 1.4, 1.5, 1.6 till 1.7. N Prestashop 1.7 har några fantastiska funktioner. Vi kan uppgradera så att dina data och anpassningar förblir intakta.